14. července, 2024

Historie

 V bývalé LŠU Přerov působil v 70. letech velmi úspěšný žákovský symfonický orchestr. Z tohoto tělesa se vyčlenili žáci hrající na dechové nástroje, k ním se připojili jejich učitelé, a tak vznikl základ nové dechovky. Pod vedením p. uč. Antonína Hudečka tento dechový orchestr poprvé vystoupil veřejně při oslavách 1. máje v Přerově v roce 1975. V následujících letech soubor žil sice ve stínu svého většího symfonického bratra, ale svými vystoupeními při oslavách 1. máje a na různých menších akcích se pomalu dostával do povědomí posluchačů. V polovině 80. let již vystupoval na koncertech v Městském domě v Přerově po boku ostatních orchestrů a souborů v LŠU. Vrcholem tohoto období byla účast na 1. ročníku přehlídky dechových orchestrů „Čermákovo Vysoké Mýto“. A hned při své soutěžní premiéře se DO Haná, jak byl orchestr mezitím pojmenován, stává vítězem přehlídky. Na počátku 90. let došlo v důsledku politických a společenských změn v naší zemi také ke změnám v přerovské LŠU. Jejich výsledkem bylo také další zlepšení podmínek pro fungování dechovky. Kvalita orchestru se nadále zvyšuje a pomalu také narůstá počet hráčů. V roce 1994 opouští po 19 letech dirigentské místo v DO Haná p. uč. Hudeček a na jeho místo přichází p. uč. Vladimír Vojkůvka. Za jeho řízení se dechovka rozrůstá do obsazení velkého dechového orchestru a jeho pole působnosti se pomalu začíná rozšiřovat. Stává se pravidelným účastníkem kulturních a společenských akcí nejen v Přerově a jeho okolí, ale představuje se např. na festivalu v Dačicích či dalších ročnících „Čermákova Vysokého Mýta“. V roce 1997 je hostem mezinárodního Českého hudebního tábora mládeže. Členové DO Haná jsou zároveň důležitými a velmi uznávanými členy a zakladateli orchestru tohoto tábora. Na začátku roku 1998 však Vladimír Vojkůvka musel ze zdravotních důvodů náhle ukončit své působení v ZUŠ a řízení orchestru po něm převzal p. uč. František Tkadlec. Nyní je dechový orchestr Haná jedním ze souborů přerovské ZUŠ B. Kozánka, má v plném obsazení 50 členů a v posledních letech si vybudoval pevné místo mezi dechovými orchestry. Ve svém repertoáru má kapela skladby od renesanční doby až po současnost, od klasické české a moravské dechovky po jazzové a swingové úpravy, pochody i rozsáhlé koncertní skladby. V roce 2004 se stala vítězem krajského kola soutěže ZUŠ ve své kategorii. Silnou devizou orchestru je schopnost organizovaně pochodovat, a proto se stává vyhledávanou doprovodnou kapelou pro skupiny mažoretek. S mažoretkami z Přerova, Olomouce, Jeseníku nebo Ostravy rozšířil své pole působnosti i za hranice naší republiky a procestoval v posledních letech mnoho míst Evropy. V Itálii jsme po vystoupení rádi slyšeli „bravo Čeko“, ve švýcarském Lausanne jsme společně s mažoretkami Rytmus Ostrava sklidili úspěch při „veřejné zkoušce“ na břehu Ženevského jezera. V Paříži orchestr vystupoval v době konání Mistrovství Evropy v kopané 1998. Na francouzské Riviéře jsme hráli v letovisku Port Barcarés, tři dny jsme bydleli v Cannes, městě filmových festivalů, a vystupovali v jeho okolí. Na festivalu v Carpentras nám pořadatelé vyhradili čas přesně o půlnoci a 1 500 posluchačů v hale nás vyprovázelo skandovaným potleskem vstoje. V roce 2003 na evropském Grand Prix mažoretek v polském Opole byl náš soubor vybrán jako jediná doprovodná kapela pro 800 zúčastněných mažoretek. V domácím prostředí orchestr pravidelně vystupuje na školních koncertech a posluchači se s ním setkávají při různých oslavách a společenských akcích pořádaných městem (např. Promenádní koncerty v parku Michalov). V roce 2005 v rámci oslav 30. výročí založení jsme uspořádali Slavnostní koncert v Městském domě, kde si celkem zahrálo cca 100 současných i bývalých hráčů orchestru.

        Ani v dalších letech orchestr ve své činnosti nepolevuje. Kromě dalších koncertů a kulturních akcí nejen ve svém domovském městě i dalších městech v ČR a jinde v Evropě nezapomněl ani na svoje postavení školního orchestru. Výsledkem této práce byl v roce 2007 postup do celostátního kola soutěže dechových orchestrů Základních uměleckých škol. Možná i tato skutečnost byla jedním z důvodů, aby Česká televize vyzvala v prosinci 2007 Dechový orchestr Haná k natočení televizního pořadu „A tuhle znáte?“. Jednalo se o hudební pořad, který mapoval život a práci vybraných českých orchestrů nejen z kategorie školních, ale i „dospělých“ a poloprofesionálních. Zařazení DO Haná do této společnosti také vypovídá o jeho kvalitách. V lednu 2008 se kapela přihlásila do Mezinárodní soutěže dechových orchestrů Praha 2008 a při svém prvním účinkování se umístila v bronzovém pásmu. Nadále také pokračují promenádní koncerty v Michalově, které se v Přerově už staly tradicí, kulturní pořady v souvislosti se svátky i slavnostními příležitostmi jednotlivých měst a obcí (Mistrovství Evropy v orientačním běhu v Brodku u Přerova, výročí založení obce Citov, setkání orchestrů v německém Bautzenu a pod.) Při tom po valnou většinu své dosavadní kariéry se věkový průměr orchestru pohybuje kolem 15 let. V té době se orchestr stal stálým aktérem na Mezinárodním hudebním festivalu v České Kamenici a Děčíně. Tato akce se postupně rozrostla do mezinárodního rozměru, když pořadatelé ji rozšířili také do německých měst Bad Schandau a Pirna, a DO Haná se stal žádaným interpretem i v těchto místech. Také v Bautzenu se orchestr uvedl při své první návštěvě velmi úspěšně a od té doby je i pravidelným účastníkem tamějšího Mezinárodního festivalu dech. orchestrů. A hned při své první účasti v r. 2009 jsme utrpěli příjemné “(ne)vítězství”. Za první místo v této soutěži byla totiž cenou sada drobnějších bicích nástrojů a dalších potřeb pro orchestr. Naše kapela však byla materiálně vybavena poměrně dobře, a proto jsme byli mnohem více spokojeni s druhým místem. Tam byl totiž cenou dort o rozměrech cca 120×60 cm. To bylo něco. Obzvláště pro naše tubisty, protože, kromě marcipánové partitury a houslového klíče, na něm zářila marcipánová tuba. Někdy je dobře i nevyhrát.

V roce 2009 se orchestru seznam mezinárodních festivalů rozrostl o další akci a to o “Setkání muzikantů v Bílých Karpatech”, pořádaný městem Valašské Klobouky. V těchto letech také kapela plně převzala v Přerově muzikantské povinnosti, které do té doby plnila Posádková hudba Olomouc. Šlo hlavně o oficiální akce při státních svátcích, jako je 28. říjen, Den veteránů nebo návštěva prezidenta ČR. V 2010 pak orchestr učinil další krok na žebříčku kvality a v celostátním kole soutěže orchestrů ZUŠ se umístil ve stříbrném pásmu. V následujícím roce jsme si, mimo jiné akce, zahráli také na Kmochově Kolíně a svůj zájem jsme rozšířili i na východ od Přerova. Navázali jsme spolupráci s orchestrem “Septima” z hlavního města Litvy Vilniusu a pozvali jej na hudební návštěvu k nám. V roce 2012 jsme si pak společně zahráli u nich ve Vilniusu. Ve svém domovském městě jsme v r. 2011 vystoupili také na oslavách 755. let města Přerova, 17O. výročí Severní dráhy císaře Ferdinanda a mnoha dalších akcích. Také pořadatelé Mezinárodního hudebního tábora v Horním Jelení nezapoměli, že DO Haná byl orchestrem, který pomáhal při založení tábora. A tak se kapela po 15. letech do Horního Jelení vrátila, aby zde odehrála koncert k 15. výročí jeho trvání. Na přelomu května a června 2012 se orchestr zúčastnil soutěžního festivalu v italské Giulianově. Zde v konkurenci mnohých i profesionálních orchestrů a orchestrů s daleko vyšším věkovým průměrem získala kapela druhé místo v hodnocení publika. A opět jsme rozšířili náš seznam účasti o Festival Václava Smoly v Hulíně. Koncertování v r. 2013 zahájil DO Haná každoročním koncertem v Městském domě v Přerově a v průběhu roku pak vystoupil na festivalech a koncertech ve francouzské Normandii, v Hranicích, České Kamenici a Bad Schandau, Dřevohosticích a Bautzenu. Závěrem pak byl tradiční Vánoční koncert na nám. TGM v Přerově. I rok 2014 byl plný koncertů, vystoupení a zájezdů. Opět jsme si zahráli např. v České Kamenici, Pirně, Giulianově a jinde, ale hlavní událostí byla opět soutěž orchestrů ZUŠ. Tentokrát došel orchestr až na vrchol a v celostátním kole se v kategorii do 16. let a nad 45 členů umístil ve zlatém pásmu. V té době měla kapela 82 členů a věkový průměr 15,6 let.

Rok 2015 byl pro orchestr velmi významný. Byl to totiž rok 40. výročí jeho existence a bylo vhodné tuto významnou skutečnost řádně připomenout. Zorganizovali jsme tedy výroční koncert a k účasti na něm jsme přizvali i bývalé členy orchestru. Tak vznikl soubor v počtu 120 členů, ve kterém hrálo současně např. 7 tub, 10 pozounů apod. Běžnější nástroje, jako např. trubky, flétny či klarinety by svým počtem vytvořily docela rozsáhlé samostatmé kapely. Takový ansámbl potřeboval pro svoje vystoupení i dostatečný prostor a tím byla tenisová hala. Koncertu se zúčastnili a tento rozsáhlý orchestr řídili i zakladatel orchestr p. Antonín Hudeček i jeho pokračovatel p. Vladimír Vojkůvka. Významným hostujícím dirigentem byl také šéfdirigent ÚH AČR pplk. Jaroslav Šíp. Jako hosté seděli v hledišti např. prezident Svazu hudebníků České republiky  Miloslav Zelenka, předseda Sdružení dechových orchestrů České republiky Petr Ciba a mnoho dalších významných hostů.