XI. Mezinárodní festival dechových orchestrů

Letošní zájezdní sezónu DO Haná zakončil dnes již tradičně Mezinárodní festival dechové hudby v saském městě Bautzenu, či chcete-li Budyšíně. Společně jsme se tam v pátek 27. září vydali v hojném počtu více než šedesáti členů našeho orchestru, abychom tam po tři dny reprezentovali český smysl pro krásu dechové hudby a zároveň porovnali své síly, či se něco přiučili od ostatních. Svým uměním nám konkurovaly převážně německé, polské, české, ale i maďarské orchestry.

Po šesti hodinách ve všech ohledech únavné jízdy autobusem, jsme byli přivítáni skvělou večeří – tradičním Schnitzlem, a poté nabádáni navštívit koncert místního dechového orchestru a věžní hudby. Nakonec jsme tak opravdu učinili a myslím, že jsme toho nelitovali. Poté jsme si totiž, ne však poprvé, uvědomili kvalitu našeho orchestru a byli ještě více vděční těm, kteří nás touto cestou vedou.

Večer si potom každý z nás našel vlastní cestu k odpočinku a to kompenzovanou spánkem, či společnou zábavou.

Druhý den po výborné snídani, která nám byla naservírována skoro až do postele, následoval dopolední koncert na náměstí. Společně jsme tam více než hodinu s úspěchem hráli pro radost nám i obyvatelům Bautzenu a pak byli odměněni obědem dle vlastního výběru v okolních stáncích a odpoledním volnem.

Večer jsme pak společně s ostatními orchestry předvedli krátký pochod centrem města a společný monster koncert, který nakonec pod taktovkou našeho dirigenta Františka Tkadlece zakončila česká píseň Škoda lásky, která sklidila u Bautzeňanů s přehledem největší úspěch.

Jako poslední část programu byl koncert Armádní dechové hudby města Erfurt. Po namáhavém dni se bohužel našlo jen málo jedinců schopných koncert dobrovolně navštívit, avšak ti, kteří se odhodlali, za to byli řádně odměněni. Orchestr totiž předvedl naprosto famózní výkon. Mezi odehranými skladbami zazněla mimo jiné i klasická polka, vážný Wagner, či hudba k filmu Bídníci od Michela Schönberga.

Poté jsme se všichni příjemně unaveni odebrali na kutě. Náš čas strávený v Německu jsme nazítří završili společnou snídani a vydali se na cestu domů.

Odváželi jsme si tak nejen hudební a umělecké zážitky, ale zejména skvělé vzpomínky na chvíle strávené spolu.

Viki Binderová

VIZ: Fotogalerie

Zpět na aktuality