Datum Místo Název akce Poznámky
30. - 31.8.2019
16:00 - 13:00
ZUŠ Přerov Soustředění orchestru v sobotu délka dle potřeby
1.9.2019
15:00 - 17:00
Přerov park Michalov Promenádní koncert
4. - 8.9.2019
8:00 - 23:00
Německo Bösel Mezinárodní hudební festival